Home

Sunnuntaityökorvaus

Palkkojen tulolajit - Tulorekister

Tulorekisterin tulolajit . Tulonsaajan saama suoritus, esimerkiksi palkka, voi koostua useista erilaisista tulolajeista. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeja. SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ENERGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMU 5 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1 TYÖSUHDE 1 § Sopimuksen soveltamisala Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat. 200-sarjan tulolajit; Koodiarvo Tulolajin nimi Selite; 201: Aikapalkka: Palkka, jota maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella. Aikapalkka voidaan määritellä. Nuorten työntekijöiden suojelemisesta säädetään laissa nuorista työntekijöistä ja tämän perusteella annetuissa asetuksissa. Lain tarkoituksena on suojella.

PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset. Niissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta.

Palkkojen tulolajit: 200-sarja - Tulorekister

  1. Nuori työntekijä - Työsuojelu - Etusiv
  2. Työllisyysrahasto - Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuu
  3. Koulunkäyntiavustajan opas PERUSOPETUS
  4. Arbetsmarknadstermer (A-S
  5. KirVESTES:n osat I-VII - Suomen evankelis-luterilainen kirkk

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/1996 - Ajantasainen

  1. Työehtosopimukset - Palvelualojen ammattiliitto PA

suosittu: