Home

Co2 päästökertoimet

 1. Yhteenvetojen CO 2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2-päästökertoimet 12/2012 Yhteenvedot Hiilidioksidipäästöt Laskentaohjee
 2. Polttoaineluokitus 2019 Bränsleklassificering 2019 / Fuel classification 2019 Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta käytetään
 3. Suurin osa ilmastonmuutosta aiheuttavista hiilidioksidipäästöistä syntyy energiantuotannossa. Näitä päästöjä on helpoin laskea kulutusta vähentämällä.
 4. AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Matias Keto Energiamuotojen kerroi
 5. - Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt - Lämpötilakorjattu sähkön käytt.
 6. CO2-raportti Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo toimitus@co2-raportti.fi www.co2-raportti.fi CO2-raportti ja CH 4- ja N 2O-päästökertoimet ova
 7. Kerroin Arvo Yksikkö Vuosi Lisätietoja Lähde ; ENERGIA: 2018 : Suomen keskimääräinen ostosähkö.

Polttoaineluokitus 2019 Tilastokesku

 1. aispäästökerroin on: CO2 0 g/kWh Motiva. 2018. CO2-päästökertoimet (tilastovuosi 2016). https:.
 2. Seuraavassa esitetään kansalliset ja yleiseurooppalaiset päästökertoimet: Kulutetun sähkön kansalliset ja yleiseurooppalaiset päästökertoimet
 3. CO2 -raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2009 -2014 . Vuoden 201 4 CO2-raportin vuosittaisilla päästökertoimill
 4. Taulukko 3. CO2-raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2010.
 5. CO2-RAPORTTI, VUOSIRAPORTTI 2011 CO2 -raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2008 -2010. Vuoden 2010 päästökerroin on ennakkotieto

www.vtt.f CO2-raportti tarjoaa lisäksi laajan valikoiman CO 2-päästökertoimet ovat Tilastokeskuksen päästökertoimia, ja CH 4- ja N 2O-päästökertoimet ova Kaikki päästökertoimet koskevat vain CO2-päästöjä. Esimerkiksi LIPASTO-tietokannassa olisi päästökertoimet myös muille liikenteen.

Lisää polttoainekohtaisia CO2-päästökertoimia löytyy sivulta http://www.motiva.fi dokumentista CO2-päästöjen laskentamenetelmä ja päästökertoimet,. Liikennevälineiden yksikköpäästökertoimet. Yksikköpäästötietokanta sisältää liikennevälineiden ja työkoneiden päästökertoimet aktivitetsbaserad CO2-beräkning i ett trafikledsprojekt: förbättringen av anslutningen till 3.3.3 Työkoneiden päästökertoimet. CO2-raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2010-2015. Vuoden 2015 CO2-raportissa sähkönkulutus lasketaan viikkotasolla,. CO2-raportissa käytetyt sähkönkulutuksen päästökertoimet (vuosikeskiarvot koko Suomen tasolla) on esitett

Taulukon 1. päästökertoimet on laskettu polttoaineiden alkuainepitoisuuksien ja erotinlaitteiden oletettujen (kg CO2 / MMBtu) Päästökerroin g/MJ: Hiili. Lähteet: Eri energiamuotojen CO2-päästökertoimet per kWh: http://www.motiva.fi/files/3193/ Maakaasun ja erityisesti liuskekaasun kasvihuonekaasujalanjälki voi. Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO 2 -päästökertoimet ovat Tilastokeskuksen päästökertoimia, ja CH 4.

Tuotannon ilmastovaikutukset Hele

 1. Mitä tarkoitetaan hiilijalanjäljellä, päästökertoimella tai CO2-ekvivalentilla? Missä yksiköissä päästökertoimet ilmoitetaan
 2. Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2-päästökertoimet. Vuosien 2006-2009 tiedot: Tilastokeskus 2011. Energiatilastot
 3. 6 Eri energiamuotojen CO2-päästökertoimet MOTIVA: Eri energiamuotojen CO2-päästökertoimet
 4. CO2 -raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2010 -2015 . Vuoden 201 5 CO2-raportissa sähkönkulutus lasketaan viikkotasolla,.

Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2-päästökertoimet CO2-raportissa kunnan kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kulutusperusteisesti siten, että sähkön ja kaukolämmön päästöt allokoidaan sille kunnalle,.

Päästökertoimet > 50 MW laitoksille Polttoaine Polttotekniikka N2O-päästökerroin Viite mg/MJ Hiili Kiertopeti, CFB Hiilidioksidi, CO2 Haluatko löytää vähäpäästöisiä tuotteita tai palveluja? Tai haluatko tietää millaisia ilmastovaikutuksia tekemäsi kulutusvalinnat aiheuttavat CO2-raporttipalvelun suosio on jatkanut tasaista kasvuaan vuosien 2011 ja 2012 aikana. Mukana olevia kuntia sähkönkulutuksen päästökertoimet. Materiaalien tuotannon päästökertoimet on syytä tarkistaa valmistajalta aina tapauskohtaisesti. 5 Taulukko 1. Laskennassa käytettyjen päästökertoimien.

Taulukko 3. CO2 -raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2010 -2015 . Vuoden 201 Taulukko 2. CO2 -raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2009 -2011 . Vuoden 201 2 1 Johdanto Hiilijalanjälki kuvaa yksittäisen ihmisen, organisaation, tapahtuman, tuotteen tai palvelun elinkaarista vaikutusta ilmaston lämpenemiseen Pääkaupunkiseudun Matka-CO2 Matriisi on aineisto, joka sisältää arviot autolla ja joukkoliikenteellä kuljettujen matkojen hiilidioksidipäästöistä.

Matias Ket

Sähkötilastot - Energiateollisuu

Miksi autojen CO2-päästöarvot muuttuivat? 17 OpenCO 2.net-palvelussa käytettävät polttoaineiden päästökertoimet perustuvat Tilastokeskuksen vuosittain. Sähkön käytöstä aiheutuvat CO2-päästöt vaihtelevat sähkön tuotantotavas-ta riippuen. Suomen keskimääräisenä sähkön päästökertoimena pidetään 200 Hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa huomattavasti, kun valitsee kaukomaiden sijaan kiinnostavia kohteita läheltä CO2-RAPORTTI, VUOSIRAPORTTI 2011 CO2 -raportin sähkönkulutuksen keskimääräiset päästökertoimet 2008 -2010. Vuoden 2010 päästökerroin on ennakkotieto

CO2-raportin tuottamaa luotettavaa päästölaskentapalvelua on tarjottu kunnille ja kaupungeille jo lähes päästökertoimet perustuvat osittain ennakkotietoihin CO2-raportti on Suomen kattavin ja eniten käytetty päästölaskentapalvelu. Tämä mahdollistaa kuntien päästötilanteen ja -kehityksen vertailun suhteessa. CO2-raportti on Suomen kattavin ja eniten käytetty CO2-raportissa käytetyt sähkönkulutuksen päästökertoimet (vuosikeskiarvot koko Suomen.

CO2-raportti tuoteseloste 2010 - Etusivu kuopio-ww

Kristus, kaikkeuden Herra: Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa. Joissain kirkoissa puhutaan vain viimeisestä sunnuntaista ilman. - Motiva Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2-päästökertoimet Esimerkiksi energia- ja CO2-tiedot kannattaa kerätä ajoissa valmiiksi kahdelta edeltävältä vuodelta, päivittää ajoissa syksyn aikana uusimmat. CO2-päästöjen osuus on 80 prosenttia kaikista maapallon lämpenemistä jonka tuottamat sähkön ja kaukolämmön päästökertoimet ovat useamman vuoden. Kokonaisvaltaisen kansainvälisen CO2-mittausjärjestelmän rakentaminen Professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto. Puunpolton ja kiukaiden päästökertoimet

Tästä artikkelista puuttuu yleisesti hyväksytty Hyödynjakomenetelmä, jota on esitelty mm. julkaisussa: Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus. CO2-raportin tietoaineisto kuntien päästöistä on ainutlaatuinen, sillä päästöt on laskettu lähes 70 Suomen kunnalle samoja menetelmiä käyttäen

Laskentaperusteet Ilmastolaskur

4 The Natural Step | Natural Interest Oy Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti sähköiseksi, seurantaraportti 6.4.2017 Päästökertoimet on koottu oheiseen. 3.1.2 Päästökertoimet CO2, hiilidioksidi 214724,0000 NO3-, nitraatti 0,4080 Cr, kromi 0,0121 öljy 0,2975 F-, fluoridi 0,0091 P, fosfori 0,048

Päästökertoimet Kuljetukset Liikematkustaminen Jätehuolto Lämpöenergiankulutus Sähkönkulutus Hiilijalanjälki CO2 Yht. CH4 Yht. N2O CO2 (kg/MWh) * CO2 päästökertoimet päivitetty viimeisimmän tiedon mukaisesti. Veden kulutuksen pienentäminen. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden vedenkulutus. *CO2 -päästöt laskettu valtakunnallisella keskiarvolla, suluissa Pori Energian vuoden 2017 tiedoilla CO2-päästökertoimet. Viitattu 14.5.2019

Päästölaskurin taustat - Ilmastobisne

Vastaavat sähköntuotannon CO2-päästökertoimet [t/MWh] Lämmityksen/jäähdytyksen paikallistuotanto Paikallisesti tuotettu lämpö/jääh-dytys [MWh CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään. g CO2 / kWh. Espoon kaukolämmölle ja valtakunnalliselle verkkosähkölle käytetyt päästökertoimet ja niiden muutokset on esitetty seuraavassa kuvaajassa Useimpien polttoaineiden päästökertoimet pysyvät samana vuodesta toiseen, CO2-raportissa ovat mukana myös kuntien suljetut kaatopaikat siltä osin,.

Kuinka lasketaan hiilidioksidikuorma? Kysy

Koko maan tasolla rakennusten lämmityksen co2-päästöjä voitaisiin leikata vielä enemmän, Kaukolämmön ja sähkön päästökertoimet;. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa Hajautetun energiantuotannon tuhkan merkitys ravinnekierron kannalta Puutuhkaseminaari 29.11.2016 Mervi Matilaine

LIPAST

Finnoon osayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi. 8 (12) 5.5.2015 biopohjaisiin, mikä myös vähentää autoilun päästöjä tulevaisuudessa Kampusalueiden CO2-päästöjen pienentäminen uusiutuvan energian keinoin. Login. Aaltodoc → 1b Maisterivaiheen opinnäytetyöt / Master's these Pohdin täässä, kuinka mielenkiintoiseen tilanteeseen joutuisimmekaan, jos ajovero määrättäisiin vain uusiin autoihin. Siis sellaisiin, joihin olisi tulo.. Tässä työssä vertailtiin Hinku-kuntien päästölaskentaa CO2-raporttiin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: Päästökertoimet. Ilmastolaskurin Info-sivulta löytyy pdf-dokumenttina CO2-päästökertoimet ja oletusarvot. http://www.ilmastolaskuri.fi.

Minera:Energiantuotannon päästökertoimet - Opasnet Suom

Taulukko 3 Polttoainekohtaiset CO2-päästökertoimet Polttoaineet kgCO2/MWh Raskas polttoöljy 284 Kevyt polttoöljy 261 Maakaasu 198 Nestekaasu 234 Turve 38 CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta. översättning finska-svenska av Ilmailun polttoaineen CO2-päästökertoimet samt exempelöversättningar från tekniska dokument. Emissionsfaktorer för kold..

EU on asettanut ilmastopolitiikassa hiilidioksidipäästöjen ohella kaksi muutakin tavoitetta vähentää päästöjä. Kukin maa on saanut sitovan tavoitteen. sähköntuotannon CO2-päästökertoimet [t/MWh] Vastuuvapauslauseke: Laatijat ovat yksinomaisessa vastuussa tämän julkaisun sisällöstä,. Eräiden polttoaineiden CO2-päästökertoimet: Polttoaine t CO2/TJ Raskas polttoöljy (POR) Kevyt polttoöljy (POK) Dieselöljy. Kivihiili. Koksi. Antrasiitti.

suosittu: